Bar - Crna Gora | • Neda Fanfani
od 15.8.2020) je otovrena granica sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Makedonijom. Korona virus info 2020.

Bar – Crna Gora |

U pripremi 🙂