Eko fest :: Herceg Novi • Neda Fanfani
od 15.8.2020) je otovrena granica sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Makedonijom. Korona virus info 2020.

Eko fest :: Herceg Novi

EKOfest je nevladina organizacija slobodno udruženih članova koja se prvenstveno bavi promovisanjem i širenjem ekološke svijesti u svakom smislu, kroz konkretan aktivizam svih njenih članova u vidu organizovanja i realizacije radnih akcija, sportsko-rekreativnih, kulturno-obrazovnih i umjetničko-zabavnih programa.

Glavna simbolika EKOfesta se sastoji u obilježavanju smjena godišnjih doba (proljeće, ljeto, jesen i zima) što se dovodi u direktnu korelaciju sa četiri osnovna prirodna elementa (voda, vatra, zemlja i vazduh) kao i sa osnovnim čovjekovim čulima (vid, sluh, miris i ukus). Da bi sama simbolika bila potpuna dodat je i peti element tj. čovjek/drvo (dodir) koji ustvari zaokružuje cijeli godišnji ciklus i sama je kruna cjelogodišnjeg festivala.

www.ekofest.me

[contact_bank form_id=1]