Fašinada :: Perast • Neda Fanfani
od 15.8.2020) je otovrena granica sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Makedonijom. Korona virus info 2020.

Fašinada :: Perast

Fašinada Perast, 22. jula

Ovo je drevni narodni običaj u Boki Kotorskoj koji se organizuje svake godine u slavu Gospe od škrpjela. Na taj dan se obeležava i početak izgradnje ostrva Gospe od skrpjela. Svake godine na taj dan Peraštani sa svojim barkama dovlače kamenje i potapaju ga oko ostrva. Legenda kazuje da su dvojica Peraških ribara na hridi ispred grada na kojoj je kasnije nastalo ostrvo, pronašli ikonu Gospe (Bogorodice) sa Hristom. U znak zahvalnosti, Peraštani su rešili da od hridi naprave ostrvo i na ostrvu crkvu. Tu su potapali svoje dotrajale brodove, zarobljene turske galije i dovozili kamenje sve dok se nije obrazovalo ostrvo dovoljno veliko da na njemu sagrade crkvu. Od tada pa do dana današnjeg važi pravilo i običaj da se na taj dan Peraštani organizuju i na svečan i ceremonijalan način učvrste veštačko ostrvo polaganjem novog kamenja. Zahvaljujući ovome, Gospa od škrpjela je ostrvo koje konstantno raste i proširuje se. Sam čin se održava tako što konvoj međusobno povezanih barki napunjenih kamenjem i okićenih jablanovim granama kreće iz peraške luke ka Gospi od škrpjela. Na čelu konvoja je Župnik a u barkama peraški muškarci dok ih žene ispraćaju i pozdravljaju sa obale. Fašinada je dobila ime po italijanskoj reči “fascia“, što u prevodu na srpski znači traka ili povez kojim su barke međusobno uvezane. Fašinada je naročita turistička atrakcija koja se završava narodnim veseljem. Obiluje prikazima lokalne kulture i tradicije, narodnih nošnji, pesme i narodskog duha Perasta i Boke Kotorske.