Festival pozorišta za decu :: Kotor

srNaški |

Festival pozorišta za decu Kotor .

(Kotor, od 2. do 10. jula) – Festival se održava radi ,,negovanja pozorišnog stvaralaštva za decu, razvoja estetskog vaspitanja mladih, afirmisanja vrednosti stvorenih radom i stvaralaštvom u ovoj oblasti, kao i podsticanja razvoja dečijeg stvaralaštva uopšte’’. Svake godine se na festivalu prikaže na desetine pozorišnih predstava i pratećih programa, a program prate na hiljade gledalaca koji rastu zajedno sa ovim festivalom.