Međunarodni festival klapa :: Perast

srNaški |

Međunarodni festival klapa (Perast, krajem jula početkom avgusta)  – Udruženje građana Perasta kod trga Svetog Nikole priređuju festival tradicionalne narodne muzike.