Međunarodni festival klapa :: Perast • Neda Fanfani
od 15.8.2020) je otovrena granica sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Makedonijom. Korona virus info 2020.

Međunarodni festival klapa :: Perast

Međunarodni festival klapa (Perast, krajem jula početkom avgusta)  – Udruženje građana Perasta kod trga Svetog Nikole priređuju festival tradicionalne narodne muzike.