Septembar 2021 - Pišite 09-18č na ~~ Viber ~~ WhatsApp 00382 68684461

Bez Rominga u Crnoj Gori

Bez Rominga u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Metohiji, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji za sve mreže. 2021.
Pitanja i odgovori.

Od 1. jula 2021 bez rominga u Crnoj Gori

ukinut roming u crnoj gori srbiji bosni makedoniji za internet pozive i sms poruke
Roming je ukinut za sve korisnike.

Razmenjujte SMS poruke i surfujte internetom u Crnoj Gori, BiH, Severnoj Makedoniji, i Albaniji

Od 1. jula 2021. u zemljama koje pripadaju zoni 0

  • Crna Gora,
  • Bosna i Hercegovina,
  • Kosovo i Metohija,
  • Severna Makedonija i
  • Albanija

moći da koriste minute iz besplatnog nacionalnog saobraćaja, SMS poruke i data saobraćaj u okviru svoje tarife i/ili dodataka, bez dodatne naknade.

Nakon potrošenog besplatnog nacionalnog saobraćaja, naplata će se obavljati pod istim uslovima kao i u domaćem saobraćaju.

Da li postojeći paket, minute, internet i sms poruke mogu da koristim u Crnoj Gori?

Da.
Od 1. jula 2021. Korisnici koji imaju besplatan nacionalni saobraćaj u Srbiji, iste uslove zadržavaju i u cijeloj Zoni 0. Ovo pravilo važi za sve zemlje.

Primjer je uzet za korisnika iz Srbije u Crnoj Gori

Da li mogu i koliko smijem da koristim internet u romingu u Crnoj Gori?

Sav internet saobraćaj ostvaren u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana – Zona 0 spada u regulisani internet saobraćaj i tarifira se na isti način kao u domaćem saobraćaju.
Količina internet saobraćaja koja može da se iskoristi u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju na teritoriji Zapadnog Balkana zavisi od Vašeg aktelnog tarifnog paketa.

Šta kada potrošim internet, minute, sms poruke?

Kada potrošite posojeći paket cijena minuta, interneta i sms poruka se računa prema cjenovniku Vašeg operatera.

Pa koja je cijena poslije potrošenog paketa?

Cijena se obračunava kao cijena u nacionalnom saobraćaju.

Šta to znači?

Pa ista je cijena kao i u matičnoj zemlji. U prevodu znači da je isto kao da ste kući i potrošili sve minute, internet i sms poruke. U regulisane pozive spadaju svi pozivi upućeni ka pozivnim brojevima +381, +382, +383, +387, +389 i +355.

Ako zovem van pretplatničkog paketa?

Odlazni pozivi upućeni ka bilo kojoj trećoj destinaciji van teritorije Zapadnog Balkana (odnosno ka bilo kom pozivnom broju osim gore navedenih) ne spadaju u regulisane pozive i tarifiraju se po cenama saobraćaja koje važe za Zonu 1.

A dolazni pozivi sa teritorije zapadnog Balkana i van zone 0?

Svi dolazni pozivi koje korisnik primi u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju na teritoriji Zapadnog Balkana su besplatni.

Koliko mogu da koristim ove pogodnosti bez rominga u toku godine?

Telenor –
Ukoliko se utvrdi da je SIM kartica tokom prethodnih 120 dana
više dana bila prijavljena na mreže operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana Zona 0 nego na matičnu mrežu,
ili je veći deo saobraćaja ostvaren u mrežama operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana nego u matičnoj mreži, Telenor će poslati SMS poruku sa obaveštenjem o tome da su prekršeni uslovi Politike primerenog korišćenja i zatražiti da korisnik u roku od 14 dana prilagodi korišćenje kartice uslovima Politike primerenog korišćenja. Ukoliko je i nakon 14 dana od SMS obaveštenja i dalje ispunjen jedan od dva gorenavedena uslova, Telenor će početi da naplaćuje dodatnu naknadu za taj saobraćaj.

Koja je obračunski interval za internet, sms i pozive?

Obračunski interval za odlazne pozive iz zone 0 ka mrežama u Srbiji i zoni 0 nije promenjen i traje 30s + 1s. Obračunski interval za sve ostale odlazne pozive je 60s + 60s.

Obračunski interval za dolazne pozive je 1s + 1s.

Obračunski interval za prenos podataka u okviru zone 0 je 1 KB + 1 KB, a u okviru ostalih zona je 100 KB + 100 KB.

Koja je brzina interneta u Crnoj Gori?

Zavisi od operatera i trenutne lokacije. U svakom slučaju je bolja nego kablovski / WiFi od T-com-a u Boki Kotorskoj.

jeftini internet u crnoj gori i zapadnom balkanu

Linkovi za vijesti na stranici operatera

MTS

TELENOR
VIP

Korona virus info 2021.