Djenovici – nazivi ulica

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE
Osnovni razlog za donošenje ove Odluke predstavlja namjera lokalne uprave da se naseljima na teritoriji Opštine Herceg Novi koja su gusto naseljena a, nisu imala nazive ulica, odrede nazivi ulica kako bi se unaprijedile sve vrste dostave kao i uslovi za razvoj turizma.


Vidi na open street mapi

Đenovići ulice:

 • Jadranska magistrala Đenovići
  – Magistrali put kroz Đenoviće, od granice sa Kumborom do granice sa Baošićima, L=1600 m;
 • Torta
  – od Jadranske magistrale skretanje desno, prateći granicu sa Kumborom nastavlja pored pošte, sa zapadne strane, L=500 m;
 • Obala crvenih mornara
  – od raskrsnice sa granicom Kumbora i Ulice Torta do granice sa Baošićima posle restorana Papagaj, L= 1500 m;
 • Ivanovica
  – od Obale crvenih mornara, skretanje pored kuće Moma Ilića, pa prvo skretanje desno prema
  magistrali, obuhvatajući krak prema naselju “Sun village” i 3 istočna kraka prema naselju Mirine, L= 400 m;
 • Mirine
  – od Jadranske magistrale skretanje desno pored radnje boja i lakova do Obale crvenih mornara kod supermarketa, obuhvatajući i 2 istočna kraka, L=250 m;
 • Kamp Vinogradi
  – od Jadranske magistrale skretanje desno kod autobuskog stajališta nastavlja južno, do
  kuće Mustura, L=160m;
 • Prva đenovička
  – od Jadranske magistrale skretanje desno pored vile “Magnolija”, nastavlja pored Doma
  kulture do Mjesne zajednice Đenovići, L=300m;
 • Ruska
  – skretanje lijevo sa ulice Obale crvenih mornara kod stambenog objekta “Keković” do ruskog naselja na kraju ulice, L=100 m;
 • Jedinstva
  – od raskrsnice Jadranske magistrale i mjesnog groblja južno stepeništem do ulice Obala crvenih
  mornara, obuhvatajući 2 zapadna i 1 istočni krak, L=150 m;
 • Solidarnosti
  – od ulice Obala crvenih mornara skretanje lijevo pored boćarskog terena do kraja puta,
  obuhvatajuću 2 zapadna i 3 istočna kraka, L=200 m;
 • Banićevina
  – od Jadranbske magistrale skretanje desno pored Osnovne škole do ulice Obala crvenih
  mornara, L=180 m;
 • Mujovina
  – od Jadranske magistrale skretanje lijevo kod autobuskog stajališta, zapadno od rezervoara za
  vodu do kuće Vasiljevića, L=400 m;
 • Put Marića
  – od Jadranske magistrale skretanje lijevo kod kuća Marića do raskrsnice sa ulicom Put Ćirkovina
  brajge, obuhvatajući i istočni krak koji se vraća ka Jadranskoj magistrali kod kuće Ilića, L=400 m;
 • Put Ćirkovina brajge
  – od raskrsnice sa Putem Tomanovića, kroz naselje Mujovina, do granice sa Kumborom, L=700 m;
 • Put Tomanovića
  – od raskrsnice na Jadranskoj magistrali, skretanje lijevo pored vulkanizerske radnje, do
  kuća Vasiljević obuhvatajući 1 istočni krak ka Terzićima i 1 zapani krak do kuće Dragojlovića, L=550 m;
 • Put Sv. Simeona
  – od Jadranske magistrale skretanje lijevo kod “Pršut krivine” , presjeca Put Tomanovića i
  nasrtavlja pješačkom stazom do crkve Sv Simeona, L=600 m;
 • Stari Đenovićki put
  – od rasrsnica ulica Put Sv. Simeona i Put Tomanovića, istočno, presjecajući Ulicu Čokac, do granice sa Baošićima, obuhvatajući i sjeverni i južni krak, L=900 m;
 • Čokac
  – od Jadranske magistrale skretanje lijevo pored mjesnog groblja do kuće Banićevića. L= 500 m

Referenca
Odluka o odredjivanju naselja ulica i trgova u Herceg Novom