Suncane skale :: Herceg Novi • Neda Fanfani
Korona virus info 2020.

Suncane skale :: Herceg Novi

Sunčane skale – međunarodni festival pop muzike, koji se održava na pozornici Kanli Kule

Mjesto održavanja: Herceg Novi. Konkurs za predaju numera je bio do 30.4.2012. Festival će se održati 2 i 3 Jula.

 

Suncane skale 2012 Herceg Novi posjetite ovaj http://www.suncaneskale.org/?pg=01 link za vise informacija o fetivalu i programu.